Η ποιότητα σε όλες τις φάσεις της εκπαίδευσης, είτε στα θεωρητικά, είτε στα πρακτικα μαθήματα είναι αδιαπραγμάτευτη, ώστε ο υποψήφιος να μπορέσει να κατανοήσει απόλυτα τον σωστό χειρισμό του αυτοκινήτου και τις συνθήκες ομαλής συνύπαρξης με τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.