Σχολές οδηγών ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Σχολές οδηγών ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Οι σχολές οδηγών “Αυτοκίνηση” ιδρύθηκαν το 1998 από 2 εκπαιδευτές τον Δημήτρη Μανωλακάκη και τον Νίκο Αράπογλου, με σκοπό και όραμα, ότι προτεραιότητα έχει μόνο η εκπαίδευση.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΤΟ ΑΜ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 16o ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΤΟ Α

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 24o ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ, Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 22 ΕΤΗ.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ C- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 21o ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C1 Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.